Internet

Dritteln har en av Umeås snabbaste Internetförbindelser. Vår förening bestående av 108 lägenheter delar på en 10 Gbit/s förbindelse till vår Internetleverantör och varje lägenhet ansluts med 100 Mbit/s. Internetleverantör till föreningen är Riksnet. Vi erbjuder även gratis e-postadresser till alla i familjen, 200 Mb stora brevlådor som är spam och virusskannade, plats för hemsida, forum mm. E-postservern kan nås säkert via SSL/TLS och den fungerar även att nå via webb. Avgift för Internet är inräknad i månadsavgiften.

 

Felanmälan, internetproblem

Vid fel på din internetförbindelse som t.ex. att du inte kan surfa till någon plats. Gör så här:  Börja med att starta om din router om du har en sådan, starta även om din dator. Kontrollera därefter om felet kvarstår. Kontrollera att din fiberkonverter har ström och om din fiberkonverter inte lyser, kontrollera att den svarta strömkabeln är ansluten och att din nätverkskabel sitter på plats. Om detta inte hjälper så ringer du i första hand Riksnets support på telefon 0770-339933.  Deras öppettider är 08-21 under måndag - fredag och 11-16 under lördag - söndag och i andra hand kontaktar du IT-gruppen. Gäller det problem med e-post eller hemsida på Dritteln kontaktar du endast IT-gruppen.

 

IT-gruppen

Det är IT-gruppen som administrerar Brf Drittelns nätverk. Vi kan hjälpa de boende på Dritteln med frågor angående e-post och nätverksinställningar samt andra frågor som har att göra med Drittelns nätverk och vår Internetanslutning. Vill du ansöka om användarnamn och e-postadresser kan du göra det genom att fylla i ett formulär och lämna i IT-ansvarigs postlåda. Genom att fylla i formuläret Godkänner du även Drittelns dataregler Om ni har en fråga så kontakta IT-gruppen via e-post eller via telefon. Adress och telefonnummer till IT-ansvarig hittar du anslaget i Gårdslokalen. Ansvariga i IT-gruppen Jan Olsson admin@dritteln.ac.se

 

Certifikat för säker e-post

Nya versioner av webbläsare och e-postprogram sätter högre och högre krav på certifikat som används för att säkra e-post mellan server och klient. vi har därför skärpt kraven på våra certifikat för skicka e-post. De problem vi sett gäller framförallt iOS men det kommer säkert att drabba fler system.

Certifikaten som du måste registrera på din iOS-enhet för att kunna skicka säker e-post med drittelns server hittar du nedan.

Klicka på de tvån länkarna för iOS i tabellen nedan, välj att lita på dem och installera dem. Ange sedan i epostinställningarna att du skall använda port 587 och att du vill använda SSL samt serverautentisering med lösenord. 

iOSPCPC-placering
CA-certifikatCA-certifikatBetrodd rotcertifikatutfärdare
Intermed-certifikatIntermed-certifikatMellanliggande certifikat

Om du vill lägga till dem på din PC så lägger du till CA-certifikatet under betrodda rotcertifikatutfärdare och intermediatecertifikatet under mellanliggande certifikat.