Styrelsen

Samtliga i styrelsen kan Du nå via e-mail: styrelsen@dritteln.ac.se

Vi välkomnar alla frågor och synpunkter som berör boendemiljön på Dritteln.

 

Ordförande: Patrik Wallin e-post: ordf@dritteln.ac.se

Vice ordförande: Krister Stoor e-post: vordf@dritteln.ac.se

Sekreterare: Maja Vihtari e-post: sekr@dritteln.ac.se

Vice sekreterare: Charlotta Karlström e-post: vsekr@dritteln.ac.se


Suppleanter:

Hana Alexandersson e-post: suppl1@dritteln.ac.se

Agneta Hellgren e-post: suppl2@dritteln.ac.se

 

HSB's representanter:

Dorotea Kessler e-post: hsbrepr@dritteln.ac.se

 

Revisor: Hamid Nikmanesh e-post: revisor@dritteln.ac.se

Revisorssuppleant: Leif Berglund e-post: revsuppl@dritteln.ac.se

 

Valberedning: e-post: valberedning@dritteln.ac.se

Anna-Lena Asgarian e-post: valbered1@dritteln.ac.se

Jonatan Vihtari e-post: valbered2@dritteln.ac.se

Karin Hjalmarsson (Valb. ordf.) e-post: valbered3@dritteln.ac.se

 

Ansvariga i arbetsgrupper

IT-gruppen: Jan Olsson e-post: admin@dritteln.ac.se

Odlingslotter: Elin Eriksson e-post: odlott@dritteln.ac.se