Tillstånd och bygglov

För vissa förändringar i lägenheten krävs föreningens, dvs styrelsens, tillstånd. Ibland krävs även bygglov från Umeå kommun. Är du osäker på vad som gäller skall du alltid kontakta styrelsen.

Tillstånd/bygglov krävs exempelvis för:
Altaner/uteplatser
Staket
Inglasning av befintlig uteplats
Andrahandsuthyrning

Vid ansökan om utbyggnad ska en skalenlig ritning bifogas så att ytan klart kan utläsas. Utbyggnad ska alltid ske i samråd med grannarna och enighet ska eftersträvas. Under förutsättning att ovanstående riktlinjer för utförande följs får dock styrelsen bevilja tillstånd även om någon granne motsäger sig utbyggnaden. Lägenhetsinnehavaren ansvarar för att eventuella tillbyggnader underhålls.

För mer information om vad som gäller se Drittelns Policy för tillbyggnader och utnyttjande av gemensam mark.

 

Drittelns styrelse har tagit fram en staketmall som skall följas vid byggnation av staket på altan eller trall. Staketmallen får du fram i PDF format i genom att klicka här.

För att bygga staket krävs styrelsens tillstånd och en förutsättning för att godkänna staketbyggnationen är att staketmallen följs!

 

Det finns även en exempelritning för hur en enkel trall kan byggas på framsida bostaden, även trall- och altanbyggnationer kräver styrelsens tillstånd. Du får fram exempelritningen för en 8 m2 stor trall genom att klicka här.

Genom att klicka här kan du se en bild på hur det kan se ut med denna staketmall samt med en altan/trall på 8 m2.